08/17/2017

Vaak huren de kwetsbare gezinnen een energieverslindende woning. Het ligt voor deze mensen niet altijd voor de hand om het dak te isoleren en op deze manier hun energiefactuur naar beneden te halen. Ook de huisbaas ligt niet echt wakker van de factuur van zijn huurders gezien hij deze niet zelf moet betalen.

Sinds 2012 is door de vlaamse overheid een budget vrijgemaakt om bovenstaande doelgroep te ondersteunen. Projectpromotoren kunnen beroep doen op een extra hoge tussenkomst van 23 euro/ m2

Voorwaarden voor de eigenaar:

de eigenaar mag zijn huurprijs niet verhogen door de gefinancierde werken

de eigenaar mag het huurcontract niet opzeggen tot het einde van de contractueel bepaalde huurperiode

de eigenaar moet het restbedrag voor de uitvoering dakisolatie zelf financieren

Voorwaarden voor de bewoners

Beschermde afnemer zijn

Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de LAC werd ingediend

Personen met een actieve budgetmeter

Personen die behoren tot de meest behoeftigen van FRGE

Personen die huren via een sociaal verhuurkantoor, ocmw of lokaal bestuur

Personen met een huurprijs van maximaal 450 euro per maandag

voor meer info :

contacteer ons