02/24/2017

Eerst wil ik iets dieper ingaan op de isolatiewaarde. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen de isolatiewaarde van het materiaal, een constructieonderdeel of van het gehele gebouw. Voor ieder onderdeel is er een andere berekening of uitdrukking van deze isolatiewaarde.

Eerst wil ik iets dieper ingaan op de isolatiewaarde. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen de isolatiewaarde van het materiaal, een constructieonderdeel of van het gehele gebouw. Voor ieder onderdeel is er een andere berekening of uitdrukking van deze isolatiewaarde. Deze waardes zullen onderling een invloed uitoefenen op elkaar, met andere woorden 1+1 kan hier dus 3 zijn. 

Overzicht van de meest gebruikte isolatiewaarden binnen de bouwsector

Lambda-waarde

Dit is de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal. Uitgedrukt in W/mK, hoe lager deze waarde hoe beter isolerende het materiaal is. Zodra de lambda waarde lager ligt dan 0,07 spreken we over isolerend materiaal.

U- waarde

Dit is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een bouwdeel uitgedrukt in W/m2K. Hoe lager de U-waarde, hoe beter isolerend het bouwdeel is.

Formule : U = l / dikte

R-waarde

Dit is de warmteweerstand van een bouwdeel: dus hoe hoger deze waarde hoe beter isolerend het isolatiemateriaal. De berekening van de R-waarde hangt af van het materiaal zelf en van de dikte van het isolatiemateriaal.

Formule: R = dikte / l of 1 / U

Soortelijke warmte c

Dit is de mogelijkheid van het materiaal om warmte vast te houden uitgedrukt in J /kgK. Hoe hoger deze waarde is, hoe beter het materiaal warmte kan vasthouden.

Warmtecapaciteit

Formule: C = c/p en uitgedrukt in J/ m3K , dit geeft weer hoeveel warmte er kan vastgehouden worden per m2 materiaal

Dampdiffusieweerstand

Dit wordt ook weergegeven met µ: dit is de mate waarin damp wordt tegengehouden, hoe hoger dit getal hoe dampdichter het materiaal

Dampweerstand

µd of Sd = µ x d (m)

Brandklasse

Ook de brandklasse is belangrijk bij de keuze van isolatiematerialen:

 • brandklasse A1 en A2 = niet brandbaar
 • brandklasse B,C,D en E zijn normaal brandbaar 

Volgende factoren kunnen ook een rol spelen bij de keuze van isolatiematerialen: vochtbuffering, de milieu-impact, drukvastheid, waterabsorptie, irritatie, vrijkomen van schadelijke chemische gassen en uiteraard ook de prijs van het materiaal. 

Er zijn 3 groepen isolatiematerialen:

 • De minerale isolatiematerialen: op basis van delfstoffen of oneindig beschikbare isolatiematerialen
 • De petrochemische isolatiematerialen: op basis van aardolie of eindig beschikbare materialen
 • De natuurlijke isolatiematerialen: op basis van natuurlijke gewassen of oneindig beschikbaar

De soorten natuurlijke isolatiematerialen

Cellulose, vlas, hennep, houtvezel, kurk, stro, kalk-hennep, katoen, schapenwol,...

* De eigenschappen van deze natuurlijke isolatiematerialen:

 • De gemiddelde isolerende waarde: lambda ligt tussen 0,033 en 0,050 W/mK
 • Hoger zomercomfort door grote warmteopslagcapaciteit
 • Ademend of dampopen materiaal
 • Vochtregulerend
 • Geluiddempend
 • Geen irritatie van de huid en luchtwegen bij plaatsing
 • Niet vochtbestendig
 • Kleine milieu impact
 • Duur

Soorten minerale materialen

Glaswol, rotswol, vermiculiet, perliet, cellenglas, kleikorrels, schelpen.

* De eigenschappen van de minerale materialen:

 • De gemiddelde isolerende waarde: lambda ligt tussen 0,032 en 0,040 W / mK
 • Minder zomercomfort door iets lagere warmteopslagcapaciteit
 • Ademend door migratie tussen de vezels (behalve bij cellenglas)
 • Niet vochtregulerend
 • Wel irriterend voor luchtwegen en huid bij het plaatsen
 • Geluiddempend
 • De vochtbestendigheid en de milieu impact zijn hier variabel

Petrochemische materialen:

PIR/PUR, EPS, XPS, Resol

* De eigenschappen van deze materialen:

 • Goede isolerende waarde: lambda ligt tussen 0,023 en 0,035 W/mK
 • Beperkt zomercomfort door een beperkte warmteopslagcapaciteit
 • Niet ademend
 • Niet vochtregulerend
 • Akoestisch zwak
 • Schadelijke chemische gassen bij gespoten materiaal
 • Grote milieu impact

Ik hoop dat jullie door het lezen van dit artikel iets wijzer zijn geworden. Indien jullie nog vragen hebben of een gratis offerte willen, dan kunnen jullie mij contacteren via onderstaande gegevens.

Lynsey Dedeine: 0468 33 16 69 of via lynsey@deiso.be