12/17/2018

Ons klimaat zit in de lift.
Zo blijkt...
Mensen zijn zich meer en meer bewust over hoe belangrijk de gevolgen zijn van de klilaatopwarming die er op dit moment heerst.
Abnormale temperaturen voor de tijd van het jaar, langhoudende droogtes, verschuivingen in de seizoenen, ongewone stortbuien,
Moet ik nog verder gaan?

Ons klimaat zit in de lift.
Zo blijkt...
Mensen zijn zich meer en meer bewust over hoe belangrijk de gevolgen zijn van de klilaatopwarming die er op dit moment heerst.
Abnormale temperaturen voor de tijd van het jaar, langhoudende droogtes, verschuivingen in de seizoenen, ongewone stortbuien,
Moet ik nog verder gaan?
Ook onze zeespiegel stijgt omwille van het feit dat het water met 10°c opwarmt.
Voor verschillende delen van onze aarde heeft dit gevolgen, onder meer Antartica.
Om die reden kwamen vandaag maar liefst 165.000 Belgische burgers, waaronder een aantal bekende koppen, zoals Nic Balthazar samen in onze Brusselse hoofdstad.
een duidelijker signaal kunnen ons Belgen niet geven, lijkt mij.
Reden?
Aanleiding van de klimaattop die vandaag het startschot gaf in Polen.
Waarbij ons Belgen vooral pleiten voor:
- meer hernieuwbare energie
- meer schonere lucht
- meer politieke daadkracht
Het is niet wat je zegt die ertoe doet, vooral het handelen, daar hechten we heel wat belang aan!
Ik kan het niet meer beamen zoals een man uit de jaren 60 het woord nam en zei:
'we hebben er duidelijk een potje van gemaakt.
We leven er maar op los, zonder dat we ons ooit bewust zijn geweest over welke gevolgen dit heeft op onze volgende generaties'.
Jong en oud kwamen samen, allochtoon of Belg.
Op momenten als deze maakt leeftijd, afkomst en geaardheid helemaal niet meer uit.
Er is maar één doel die we met z'n allen nastreven: het redden van onze aarde!We moeten zorgen voor hernieuwbare energie.
2 herkenbare voorbeelden van hernieuwbare energie, zijn zonne- energie en wind- energie.


Ik hoor velen al vragen: 'moeten we veranderen?'
Het antwoord is ja, we moeten veranderen!
Misschien nog een belangrijkere vraag die gesteld moet worden, luidt:
'kunnen we veranderen?' Het antwoord daarop is volmondig ja, een steeds vastberadener ja!
En de laatste vraag: 'gaan we veranderen?'
We zijn bezig met deze crisis op te lossen!
Maar de enige vraag is hoelang het zal duren om het te bereiken?
Mensen moeten acties op poten zetten om op te dringen aan die verandering.

Wallace Stevens, een bekend dichter, schreef de volgende quote neer:
"Na de laatste 'nee' komt een 'ja' en van die 'ja', hangt de toekomst van de wereld af."

'Wanneer een grote morele uitdaging zich uiteindelijk uitsplitst tot een binaire keuze tussen wat goed is en wat fout is, ligt het resultaat op voorhand vast vanwege wie we zijn als menselijke wezens.
Maar ik zeg dat de wil om te handelen op zich een hernieuwbare bron is.'

hiermee sluit ik af met de woorden van Al Gore.

klimaatopwarming