05/08/2016

Ben je op zoek naar een handig overzicht van alle fiscale voordelen voor dakisolatie waarvan je kan genieten en die je kan aanvragen in 2016?

1. Subsidies en premies dakisolatie 2016

Je dak isoleren is een investering die zich loont en die je op termijn dubbel en dik terugverdient. Met dakisolatie kan men overigens heel wat energie besparen. In een goed geïsoleerde woning is er immers minder verwarming nodig en dat voelt men duidelijk aan de energiefactuur. Om het aanbrengen van dakisolatie nog interessanter en aantrekkelijker te maken, hebben de netbeheerders in samenwerking met de Vlaamse overheid verschillende premies en subsidies in het leven geroepen. Hier een handig overzicht van alle fiscale voordelen waarvan je kan genieten en die je kan aanvragen in 2016.

Premie dakisolatie 2016 netbeheerders

Onlangs werd besloten om de premie van de netbeheerder enerzijds en de Vlaamse dakisolatiepremie van de Vlaamse Overheid anderzijds samen te voegen in één premie. Zowel zelf geplaatste dakisolatie als de plaatsing ervan door een geregistreerde aannemer komen in aanmerking. Ook wanneer er zich geen woonruimten  in de zolderkamers bevinden, komt het isoleren van de zoldervloer in aanmerking voor de premie.

Voorwaarden dakisolatiepremie

Om te weten in welk jaar men recht heeft op een premie moet men kijken naar de factuurdatum. De datum van betaling heeft daarop evenwel geen invloed. De woning moet ook voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet van de netbeheerder.

Minimum isolatiewaarde

De minimum Rd-waarde of isolatiewaarde bedraagt 3,5 m2 K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Dat kan men bekomen door de plaatsing van meerdere lagen. Let wel: reeds bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag worden niet meegerekend ! De 3,5 m2 K/W moet dus louter met nieuw geplaatst isolatiemateriaal bereikt worden.  Wat de oppervlakte betreft staat er geen maximum of limiet op, wat tot 2013 nog wel het geval was.

Aanvraag van een dakisolatiepremie

Om een dakisolatiepremie aan te vragen zijn er twee mogelijkheden: online of  de aanvraagformulieren downloaden en per post opsturen. De netbeheerder moet deze formulieren ten laatste een jaar na de factuurdatum ontvangen hebben. Daarna kan het tot zes maanden duren vooraleer de premie wordt uitbetaald. Wanneer men de isolatie laat plaatsen door een aannemer zijn de premies waarop men recht heeft, dubbel zo hoog als wanneer men de plaatsing zelf verricht. Men kan maar één keer per jaar een aanvraagdossier indienen.

Bedrag van de dakisolatiepremie ?

Het bedrag dat men per vierkante meter kan verkrijgen, hangt af van de isolatiewaarde. Een maximumbedrag is ook hier niet langer van toepassing De prijzen per vierkante meter:

Rd-waarde minimum 3,5 m2 K/W: 

 • Plaatsing door aannemer : 6 euro per m2
 • Zelf plaatsen: 3 euro per m2

Rd-waarde minimum 4 m2 K/W

 • Plaatsing door aannemer : 7 euro per m2
 • Zelf plaatsen: 3,5 euro per m2

Rd-waarde minimum 4,5 m2 K/W

 • Plaatsing door aannemer : 8 euro per m2
 • Zelf plaatsen: 4 euro per m2

Voor personen die recht hebben op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit, worden deze bedragen en maxima met nog eens vijftig procent verhoogd. Ook een syndicus van een gebouwencomplex kan een premie aanvragen. In dat geval geldt de maximumpremie per wooneenheid.

Wie overweegt of van plan is om zijn dak te isoleren laat zich best goed informeren over de mogelijke financiële tussenkomsten waarop men recht heeft.  Daardoor kan men immers veel geld besparen. Daarbij komt nog dat sommige steden ook nog bijkomende premies voorzien, bijvoorbeeld wanneer men gebruik maakt van milieuvriendelijke isolatiematerialen zoals vlas, hennep of schapenwol. 

Wie twijfelt of het bos door de bomen niet meer ziet kan zich laten informeren of bijstaan door erkende aannemers. Naast het dak isoleren kunnen zij je helpen bij de keuze en plaatsing van de dakisolatie, die op fiscaal vlak het meest voordelen biedt. 

2. Belastingsvermindering

Wanneer men investeert in dakisolatie kent de federale overheid ook in 2016 een belastingvermindering van dertig procent op het factuurbedrag toe. Let wel: indien de woning gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, komt enkel het private deel in aanmerking voor de belastingsvermindering. De vermindering geldt voor iedere belastingplichtige burger in België, eigenaars en huurders. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan die belastingvermindering. Zo vallen nieuwbouwwoningen uit de boot. 

 • Het moet gaan om een (gedeelte) van een gebouw met een woonfunctie (huis, studio, appartement). Als de zolder onbewoonbaar is, is het ook toegestaan om de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping te isoleren.
 • Bij de aanvang van de werken moet de woning minstens vijf jaar in gebruik zijn.
 • De dakisolatie moet door een aannemer worden geplaatst.
 • Het isolatiemateriaal moet minstens een Rd-waarde van 2,5 m2 K/W hebben.  Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De belastingvermindering wordt begrensd tot een maximumbedrag. Voor het inkomstenjaar 2016 bedraagt de vermindering maximum 3.070 euro per woning. 
 • Wanneer het maximumbedrag is bereikt, mag men het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Procedure voor belastingsvermindering bij dakisolatie

De energiebesparende investeringen moet men vermelden op de belastingsaangifte. De betalingsdatum – en niet de factuurdatum -  is bepalend voor het inkomstenjaar waarin de factuur kan ingediend worden. Wie de factuur betaalt in 2016 kan dit inbrengen voor het aanslagjaar 2017.

Bij het invullen van de belastingaangifte moet men zelf de berekening maken. Op de aangifte van de personenbelasting bevindt zich een specifieke rubriek voor de vermindering voor energiebesparende maatregelen. Daarop moet men dertig procent van het factuurbedrag (inclusief btw) en niet het bedrag van de gedane uitgaven vermelden. Daarbij moet men dus rekening houden met het maximum.

De volgende documenten moet men ter beschikking houden van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD): de facturen, het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen en de documenten die aantonen dat de woning bij de aanvang van de werken, tenminste vijf jaar in gebruik is.

Komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering: kamers in gemeenschappelijke gebouwen (ziekenhuizen, kloosters, weeshuizen,…), kamers voor seizoenarbeiders, studentenkamers, gebouwen (of deel ervan) die uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (winkels, magazijnen,…)

Nog andere premies

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moet elke woning tegen 2020 dakisolatie of zoldervloerisolatie hebben. Daarvoor kan men een beroep doen op verschillende instanties. 

De overheid geeft een belastingvermindering als die geplaatst wordt door een aannemer. Dertig procent van het bedrag kan men inbrengen in de belastingaangifte. 

In sommige gemeenten kan men een gemeentelijke of provinciale premie voor dakisolatie verkrijgen. Deze kan men online raadplegen via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.be of neem contact op met het gemeentebestuur.

Bepaalde huurders hebben ook recht op een sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen.

Wanneer u een (deel van) het dak vernieuwt en terzelfdertijd dakisolatie plaatst, komt u ook in aanmerking voor een verbeteringspremie. Om daar recht op te hebben moet de woning wel minstens 25 jaar oud zijn en mag ook uw inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.