08/17/2017

Kenmerken en Leefwijze

Dit is de verzamelnaam voor verschillende levende insectenlarven die in hout leven. Maar vooral zijn ze gekend onder de naam gewone houtwormkever, bonte knaagkever, de huisboktorworm of de klopkever. De huisboktor kan eigenlijk het meeste schade veroorzaken aan het binnenshuis houtwerk. 

De keverlarven kunnen houten voorwerpen zoals meubels, vloeren of hout van het dakgebinte vernielen of beschadigen. Ze leggen eitjes in gebarsten hout. De larven voeden zich door zich diep in het hout te graven. Zo bouwen ze een netwerk van tunnels. Dit leidt tot het verzwakken van de houten constructie.

De Huisboktor

Een van de meest schadelijke en meest voorkomende houtkevers in het dakgebinte is de huisboktor, Deze zijn langwerping en lengte tussen 10 -15 mm en ze zijn zwart. Deze boktor zelf leeft maar 2 weken en leeft niet van het hout. De larve is wel heel vraatzuchtig en kan meer dan 10 jaar oud worden voor ze ontpopt tot een boktor. Er kunnen grote hoeveelheden larven aanwezig zijn. Die grote massa kan massaal u hele dakconstructie wegvreten. De vrouwtjes kunnen na de paring wel 200 eitjes leggen. Een jonge larve ziet eruit als een vliegmade. De gangen hebben een breedte van 4 tot 5 cm. Tussen juni en september, dus na de verpopping graaft de kever zich naar buiten. Deze opening is ovaal en bijna 1 cm breed met gerafelde randen.

Of er al dan niet nog levende larven aanwezig zijn is een belangrijke vraag. Dit kan je best zien of er nog boormeel uit de gaatjes komt. De beste techniek om dit na te gaan is een zwart papier onder de gaatjes te leggen en dit op later tijdstip te checken of hierop boormeel licht of niet.

Behandeling van het dakgebinte

Deze behandeling kan je zowel preventief als bij beschadiging doen. Er zijn verschillende middeltjes om de houtworm te bestrijden, vb. petroleum, maar deze middelen doden slechts een deel van de larven en de eitjes overleven. Enkel met professionele producten kan u deze bestrijden. Indien u niet goed weet welke worm u in huis hebt dan zijn er ook producten die meerdere soorten gaan verdelgen.

Voor de behandeling bij reeds aangetast hout is het belangrijk het aangetaste hout te verwijderen en indien nodig te vervangen. Daarna moet het te behandeld deel geschuurd worden met een staalborstel. Daarna moet je grondig het hout ontstoffen (vb met compressor). Dan kan je gaatjes boren in de aangetaste delen en het hout via injectie behandelen of je kan het product ook besproeien (drukspuit) of insmeren langs alle zijden van het hout.

De meeste producten zijn schadelijk en giftig. Daarom verkiest Deiso bij deze behandeling het product Aqua Multi. Omdat het waterdragend, minder giftig is en toch effecient.

voor meer info

 

aangetast gebinte houtworm
huisboktor
boktor
houtworm