01/28/2017

Tegen 2020 moeten alle daken in Vlaanderen geïsoleerd zijn. Deze regel is van toepassing voor zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet aangesloten zijn.

 

Tegen 2020 moeten alle daken in Vlaanderen geïsoleerd zijn. Deze regel is van toepassing voor zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet aangesloten zijn.

Voor studio's, eengezinswoningen of appartementen is deze Vlaamse dakisolatienorm gestart op 1 januari 2015. Deze norm is niet geldig voor kamers.

Nieuwbouwwoningen zijn sinds 2006 reeds in orde met de energieprestatieregelgeving en dus ook met de dakisolatienorm.

Wat is nu de minimumnorm

Voor dakisolatie is deze norm een Rd-waarde van 0,75 halen.

Ook de isolatie van de zoldervloer (bij onbewoonde en onverwarmde zolder) is geldig als geïsoleerd dak.

Plafondisolatie is ook een geldige dakisolatie mits de voorwaarde dat deze isolatie doorloopt over het volledige plafond en ook een minimum Rd-waarde heeft van 0,75.

Hier hebben we wel een mogelijk risico op condensatieproblemen (koude dak).

Deiso heeft een isolatiedeskundige in huis die hier het gepaste advies aan huis kan komen geven.

Wat zijn de gevolgen indien uw dak de isolatienorm niet haalt.

Bij een woningonderzoek tussen 2015 en 2020 zal er een beperkt aantal strafpunten worden gegeven. Zo krijgt de eigenaar tijd om zijn dak te isoleren tegen 2020.

Maar vanaf 1 januari 2020 zullen er 15 strafpunten worden toegekend. Daardoor kan de woning een ongeschiktheidsverklaring krijgen van de burgemeester.

In zo'n geval zal de eigenaar verplicht zijn om de werken voor dakisolatie uit te voeren en zo de woning terug conform te maken.

Voor appartementsgebouwen zonder conforme dakisolatie krijgen alle appartementen evenveel strafpunten.

Hoe kan u aantonen dat u woning de isolatienorm haalt

Aan de hand van een EPC (energieprestatiecertificaat) van uw woning

Aan de hand van het postinterventiedossier van uw woning

Aan de hand van het lastenboek, bouwplan

Aan de hand van de factuur van uw geplaatste dakisolatie

Indien u deze documenten niet hebt, dan kan u een EPC laten opmaken door een energiedeskundige maar dit zal u gemiddeld 200 euro kosten.

Vaak is er ook het probleem dat uw dakisolatie niet zichtbaar of bereikbaar is. In zo'n geval zal de eigenaar van de woning een deel van het dak of van de plafondafwerking moeten openbreken. Daarna kan de energiedeskundige het EPC opmaken.